Bursa de studii acordata de Rotary Club Piatra Neamt 2005

Rotary Club Piatra Neamt 2005 a luat decizia de a acorda o bursa de studii elevei NICORESCU MIHAELA ROXANA, elevă în anul III, în anul scolar 2017/2018 în cadrul Liceului Gheoghe Asachi Piatra Neamt, învăţământ de zi. Eleva are o situatie scolara foarte buna cu note mari la toate obiectele de studiu si intentioneaza sa urmeze cursurile unei facultati de profil pedagogic. Deoarece eleva povine dintr-o familie cu situatie materiala modesta Clubul Rotary Piatra Neamt 2005 a hotarat sa amenajeze si o camera de studiu in casa in care locuieste Mihaela. Au fost efectuate lucrari de izolatie, tencuieli si vopsitorie, amenajarea pardoselei, inlocuirea usilor si geamurilor inclusiv mobilarea respectivei camere. Eforturile membrilor clubului nostru sunt rasplatite de angajamentele asumate si respectate de Mihaela si anume:

Beneficiarul bursei de studii se obligă sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

cu privire la studii: beneficiarul bursei private are obligatia de a se prezenta la cursuri și să promoveze examenele si colocviile de evaluare din cursul anului scolar 2016/2017 dupa cum urmeaza:

– media semestriala minim 9.00

– nota la purtare 10.00

– obligatia de a prezenta carnetul de note lunar reprezentantului legal al RC Piatra Neamt 2005

– sa participe la sedinta clubului Rotary Piatra Neamt 2005 o data pe semestru pentru a prezenta notele si situatia la invatatura

Multumim si pe aceasta cale colegilor care s-au implicat activ in acest proiect: Ioana Ropotica, Constantin Tarsu Pintea, Dan Constantin, Gheorghe Luca, Carmen Ciobanu, Adrian Laza.

No Comments Yet

Comments are closed